Frameset - zorla

Predicate: zorla

Roleset id: zorla.01 - Birine bir şey yaptırmak amacıyla güç kullanmak, boyun eğdirmeye çalışmak

Roles:

Arg-0: zorlayan (NOM)
Arg-1: zorlanan (ACC)
Arg-2: yapmaya zorlandığı iş (DAT)

Example:

  Hükümeti erken genel seçime gitmeye zorladı.

  Arg1: Hükümeti
  Arg2: erken genel seçime gitmeye