Frameset - zayıfla

Predicate: zayıfla

Roleset id: zayıfla.01 - Zayıf duruma gelmek

Roles:

Arg-0: zayıflayan (NOM)

Example:

  Biraz zayıflamış, kolalı beyaz yakalığı bollaşmıştı.

  Argm-ext: Biraz