Frameset - zannet

Predicate: zannet

Roleset id: zannet.01 - Sanmak

Roles:

Arg-0: zanneden (NOM)
Arg-1: sanılan / zannedilen (ACC)

Example:

  Ada, güneşin içinde kavrulacaklarını zannetti.

  Arg0: Ada
  Arg1: güneşin içinde kavrulacaklarını