Frameset - zırla

Predicate: zırla

Roleset id: zırla.01 - Zırıldamak

Roles:

Arg-0: zırlayan (NOM)

Example:

  Bebek zırlayıp duruyor.

  Arg0: Bebek