Frameset - yuvarla

Predicate: yuvarla

Roleset id: yuvarla.01 - İlerletmek, götürmek

Roles:

Arg-0: yuvarlayan (NOM)
Arg-1: yuvarlanan (ACC)
Arg-2: nereye yuvarlandığı (DAT)

Example:

  3,6'yı 4'e yuvarlaman yeterli.

  Arg1: 3,6'yı
  Arg2: 4'e