Frameset - yutkun

Predicate: yutkun

Roleset id: yutkun.01 - bir şey yutuyormuş gibi gırtlağı hareket ettirmek

Roles:

Arg-0: yutkunan (NOM)

Example:

  Oturup oturup kalkıyor, ağzını açacakken hemen yutkunup kapıyor.

  Argm-tmp: ağzını açacakken
  Argm-tmp: hemen