Frameset - yumuşa

Predicate: yumuşa

Roleset id: yumuşa.01 - Sertliği kalmamak

Roles:

Arg-1: yumuşayan kişi/şey (NOM)