Frameset - yum

Predicate: yum

Roleset id: yum.01 - Kısarak kapamak, sıkarak kapalı duruma getirmek

Roles:

Arg-0: yuman (NOM)
Arg-1: yumulan (genelde el ya da göz) (ACC)

Example:

  Otomobile bindiğimiz zaman başını arkaya yaslamış, gözlerini yummuştu.

  Argm-tmp: Otomobile bindiğimiz zaman
  Arg1: gözlerini