Frameset - yudumla

Predicate: yudumla

Roleset id: yudumla.01 - Yudum yudum içmek

Roles:

Arg-0: içen (NOM)
Arg-1: içilen (ACC)