Frameset - yorumla

Predicate: yorumla

Roleset id: yorumla.01 - Bir yazıyı veya bir sözü yorum yaparak açıklamak, tefsir etmek

Roles:

Arg-0: yorumlayan (NOM)
Arg-1: yorumlanan (ACC)
Arg-2: nasıl yorumladığı (NOM)

Example:

  Bütün ülkede bugün aynı anda yapılacak biyoloji sınavının sorularının dün karaborsada alıcı bulduğunu iddia eden İngiliz basını, bu durumu "eğitim rezaleti" olarak yorumladı.

  Arg0: Bütün ülkede bugün aynı anda yapılacak biyoloji sınavının sorularının dün karaborsada alıcı bulduğunu iddia eden İngiliz basını
  Arg1: bu durumu
  Arg2: "eğitim rezaleti" olarak