Frameset - yor

Predicate: yor

Roleset id: yor.01 - Yorgun duruma getirmek

Roles:

Arg-0: yoran (NOM)
Arg-1: yorulan (ACC)

Example:

  Teknik teferruatla okurlarımı yormak istemiyorum.

  Argm-mnr: Teknik teferruatla
  Arg1: okurlarımı

Roleset id: yor.02 - Bir anlam vermek, yorumlamak

Roles:

Arg-0: anlam veren (NOM)
Arg-1: anlam verilen (ACC)
Arg-2: nasıl yorumlandığı (DAT)

Example:

  Hayvanlara insanca duygu ve düşünceler yormak ne derece doğrudur bunu da kestiremiyorum

  Arg2: Hayvanlara
  Arg1: insanca duygu ve düşünceler