Frameset - yol

Predicate: yol

Roleset id: yol.01 - çekip koparmak

Roles:

Arg-0: koparan (NOM)
Arg-1: koparılan (ACC)

Example:

  Yoluyor mu, ne yapıyor bilmem, pişik suratlı olmuş.