Frameset - yokla

Predicate: yokla

Roleset id: yokla.01 - Kontrol etmek

Roles:

Arg-0: yoklayan (NOM)
Arg-1: yoklanan (NOM_ACC)

Example:

  Beni bir yokladı.

  Arg1: Beni
  Argm-adv: bir