Frameset - yoğunlaş

Predicate: yoğunlaş

Roleset id: yoğunlaş.01 - Odaklanmak

Roles:

Arg-0: yoğunlaşan (NOM)
Arg-2: nereye yoğunlaşıldığı (DAT)