Frameset - yitir

Predicate: yitir

Roleset id: yitir.01 - kaybetmek

Roles:

Arg-0: kaybeden (NOM)
Arg-1: kaybedilen (NOM_ACC)