Frameset - yinele

Predicate: yinele

Roleset id: yinele.01 - Tekrarlamak

Roles:

Arg-0: yineleyen (NOM)
Arg-1: yinelenen (ACC)

Example:

  Loş alanda gidiyor, geliyor, yineliyordu rolünün bütün sözlerini.

  Arg1: rolünün bütün sözlerini