Frameset - yetin

Predicate: yetin

Roleset id: yetin.01 - Bir şeyi kendisi için yeter bularak daha çoğuna gerek görmemek,

Roles:

Arg-0: yetinen (NOM)
Arg-1: ne ile yetinildiği (WITH)

Example:

  Küçük bir başarıyla yetinmezsin sen.

  Arg1: Küçük bir başarıyla
  Arg0: sen