Frameset - yet

Predicate: yet

Roleset id: yet.01 - Bir gereksinimi karşılayacak, giderecek nicelikte olmak

Roles:

Arg-0: yeten (NOM)
Arg-1: neye yettiği (DAT)

Example:

  Bir sigara bir ormanı yakmaya yeter.

  Arg0: Bir sigara
  Arg1: bir ormanı yakmaya