Frameset - yerleş

Predicate: yerleş

Roleset id: yerleş.01 - Yerine iyice oturmak, yerinde sabit olmak

Roles:

Arg-0: yerleşen (NOM)
Arg-2: nereye yerleştiği (DAT)