Frameset - yeral

Predicate: yeral

Roleset id: yeral.01 - Arasında bulunmak

Roles:

Arg-1: yer alan şey (NOM)
Arg-2: nerede yer aldığı (LOC)