Frameset - yen

Predicate: yen

Roleset id: yen.01 - Savaş veya yarışmada üstünlük sağlamak, üstün gelmek

Roles:

Arg-0: kazanan (NOM)
Arg-1: yenilen/kaybeden (ACC)

Example:

  Kahramanlar daima yenmek veya düşmanlarını yendikten sonra da yine yenecek düşman bulmak isterler.

  Arg0: Kahramanlar
  Argm-tmp: daima