Frameset - yeğle

Predicate: yeğle

Roleset id: yeğle.01 - Bir şeyi öbürüne tercih etmek

Roles:

Arg-0: yeğleyen (NOM)
Arg-1: neyi yeğlediği (ACC)
Arg-2: neye yeğlediği (tercih edilmeyen şey) (DAT)

Example:

  Aslında susmayı yeğlerdi şu anda.

  Argm-adv: Aslında
  Arg1: susmayı
  Argm-tmp: şu anda