Frameset - yaz

Predicate: yaz

Roleset id: yaz.01 - Söz ve düşünceyi özel işaret veya harflerle anlatmak

Roles:

Arg-0: yazan (NOM)
Arg-1: yazılan şey (ACC)
Arg-2: kime/neye yazıldığı (DAT)

Example:

  Büyük bir heyecan, bir haz içinde şu satırları yazıyorum

  Argm-mnr: Büyük bir heyecan, bir haz içinde
  Arg1: şu satırları

Roleset id: yaz.02 - Yazar olarak görev yapmak

Roles:

Arg-0: yazar (NOM)
Arg-2: yazdığı yer (DAT)
Arg-1: ne yazdığı (NOM_ACC)

Example:

  Artık Milliyette yazıyorum

  Argm-adv: Artık
  Arg2: Milliyette