Frameset - yazıl

Predicate: yazıl

Roleset id: yazıl.01 - kayıt olmak

Roles:

Arg-0: kayıt olan (yazılan) (NOM)
Arg-1: nereye kayıtlı olduğu (yazıldığı) (DAT)