Frameset - yaygınlaş

Predicate: yaygınlaş

Roleset id: yaygınlaş.01 - Yaygın duruma gelmek, yayılmak

Roles:

Arg-1: yayılan şey (NOM)

Example:

  Anlayana sivrisinek saz düşüncesine dayanan ve tebdil gezen bir şiir yaygınlaştı.

  Arg1: Anlayana sivrisinek saz düşüncesine dayanan ve tebdil gezen bir şiir