Frameset - yay

Predicate: yay

Roleset id: yay.01 - Bir şeyi açarak, düzelterek bir alanı örtecek biçimde sermek

Roles:

Arg-0: yayan (NOM)
Arg-1: yayılan (ACC)
Arg-2: nereye yayıldığı (DAT)

Example:

  Kardeşleri çardağın içine, dışına yatakları yayıyorlardı.

  Arg0: Kardeşleri
  Arg2: çardağın içine, dışına
  Arg1: yatakları

Roleset id: yay.02 - Birçok kimseye duyurmak

Roles:

Arg-0: duyuran (NOM)
Arg-1: duyurulan şey (ACC)
Arg-2: kime / neye duyurulduğu (DAT)

Example:

  Kıran Bey, çetesinin şöhretini her tarafa yaydı.

  Arg0: Kıran Bey
  Arg1: çetesinin şöhretini
  Arg2: her tarafa

Roleset id: yay.03 - Çevreye dağılmasına sebep olmak

Roles:

Arg-0: yayan (NOM)
Arg-1: yayılan şey (ACC)
Arg-2: nereye yayıldığı (DAT)

Roleset id: yay.04 - Işık kaynağı, ışığı kendinden dışarıya doğru çeşitli yönlere göndermek. Saçmak

Roles:

Arg-0: yayan (NOM)
Arg-1: yayılan (NOM)