Frameset - yayınla

Predicate: yayınla

Roleset id: yayınla.01 - Kitap, gazete, dergi vb. şeyleri basmak ve dağıtmak

Roles:

Arg-0: yayınlayan (NOM)
Arg-1: ne yayınladığı (NOM_ACC)

Example:

  Türk Dil Kurumunun yeni yayınladığı kitapları gördüm.

  Arg0: Türk Dil Kurumunun
  Argm-adv: yeni
  Arg1: kitapları