Frameset - yayımla

Predicate: yayımla

Roleset id: yayımla.01 - Kitap, gazete, dergi vb. şeyleri basmak ve dağıtmak

Roles:

Arg-0: basan ve dağıtan (NOM)
Arg-1: basılan dağıtılan (NOM_ACC)

Example:

  Türk Dil Kurumunun yeni yayımladığı kitapları gördüm.

  Arg0: Türk Dil Kurumunun
  Argm-adv: yeni
  Arg1: kitapları