Frameset - yatış

Predicate: yatış

Roleset id: yatış.01 - Sakinleşmek

Roles:

Arg-1: sakinleşen (NOM)