Frameset - yasla

Predicate: yasla

Roleset id: yasla.01 - Dayamak

Roles:

Arg-0: yaslayan (NOM)
Arg-1: neyi/kimi yasladığı (ACC)
Arg-2: nereye yasladığı (DAT)

Example:

  Başını omzuma yasla.

  Arg1: Başını
  Arg2: omzuma