Frameset - yasakla

Predicate: yasakla

Roleset id: yasakla.01 - Bir şeyin yapılmamasını buyurmak veya istemek

Roles:

Arg-0: yasaklayan (NOM)
Arg-1: yasaklanan hareket (ACC)
Arg-2: kime/neye yasaklandığı (DAT)

Example:

  RTÜK bu programı da yasaklamış.

  Arg0: RTÜK
  Arg1: bu programı (da)