Frameset - yargıla

Predicate: yargıla

Roleset id: yargıla.01 - Yargıç, bir karara varmak için davalı ile davacıyı dinleyerek sonuca varmak

Roles:

Arg-0: yargılayan (NOM)
Arg-1: yargılanan (ACC)

Example:

  Akın arkadaşımız kadınları yargılıyor.

  Arg0: Akın arkadaşımız
  Arg1: kadınları