Frameset - yarat

Predicate: yarat

Roleset id: yarat.01 - Olmasına, ortaya çıkmasına yol açmak, sebep olmak

Roles:

Arg-0: yaratan (NOM)
Arg-1: yaratılan (NOM)

Example:

  Bu haber sinirli bir hava yarattı.

  Arg0: Bu haber
  Arg1: sinirli bir hava