Frameset - yararlan

Predicate: yararlan

Roleset id: yararlan.01 - Kendine yarar sağlamak, faydalanmak, istifade etmek

Roles:

Arg-0: yararlanan (NOM)
Arg-1: neyden yararlanıldığı (ABL)

Example:

  Aftan yararlanarak üniversiteye girdi.

  Arg1: Aftan