Frameset - yara

Predicate: yara

Roleset id: yara.01 - Bir şey yararlı olmak, yarar sağlamak

Roles:

Arg-0: yarar sağlayan (NOM)
Arg-1: ne için(neye, kime) yarar sağladığı (DAT)

Example:

  Sertleşmeyi bilmeyen bir iyilik, iyilik olmakta ısrar eden bir iyilik neye yarar?

  Arg0: Sertleşmeyi bilmeyen bir iyilik, iyilik olmakta ısrar eden bir iyilik
  Arg1: neye