Frameset - yapış

Predicate: yapış

Roleset id: yapış.01 - Aralık bırakmayacak biçimde üzerine dokunmak

Roles:

Arg-1: yapışan şey / kişi (NOM)
Arg-2: nereye/kime yapıştığı (DAT)

Example:

  Islanan tül gömleği pembe vücuduna yapıştı.

  Arg1: Islanan tül gömleği
  Arg2: pembe vücuduna