Frameset - yansı

Predicate: yansı

Roleset id: yansı.01 - Işık dalgaları yansıtıcı bir yüzeye çarparak yön değiştirmek

Roles:

Arg-1: yansıyan (NOM)

Example:

  Işık yansıyor.

  Arg1: Işık

Roleset id: yansı.02 - Aksetmek, etki etmek

Roles:

Arg-0: etkileyen şey (yansıyan) (NOM)
Arg-1: etkilediği şey (neye yansıdığı) (DAT)

Example:

  Gezi Parkının protestosu, seçim sonuçlarına da yansıdı.

  Arg0: Gezi Parkının protestosu
  Arg1: seçim sonuçlarına (da)