Frameset - yanaş

Predicate: yanaş

Roleset id: yanaş.01 - Bir şeyin, bir kimsenin yanına gelmek

Roles:

Arg-0: yanaşan (NOM)
Arg-2: kime/nereye yanaştığı (DAT)

Example:

  Usulca avluya indim, rafa doğru yanaştım.

  Arg2: rafa doğru