Frameset - yan

Predicate: yan

Roleset id: yan.01 - Ateş durumuna geçmek, tutuşmak

Roles:

Arg-1: yanan (NOM)