Frameset - yanıl

Predicate: yanıl

Roleset id: yanıl.01 - Aldanmak

Roles:

Arg-0: yanılan (NOM)
Arg-1: hangi konuda yanıldığı (LOC)

Example:

  Bu konuda yanılmışım.

  Arg1: Bu konuda