Frameset - yalvar

Predicate: yalvar

Roleset id: yalvar.01 - Birinden ısrarlı bir biçimde bir şey istemek

Roles:

Arg-0: yalvaran (NOM)
Arg-1: yalvarış (genelde diye ile) (NOM)
Arg-2: kime/neye yalvarıldığı (DAT)

Example:

  Mehmet Ali, Güngör'ün sekreterine adeta yalvardı: "Durum çok acil, eğer geç kalırsak olayı kaçıracağız, lütfen hemen bağlar mısınız?"

  Arg0: Mehmet Ali
  Arg2: Güngör'ün sekreterine
  Argm-adv: adeta