Frameset - yakala

Predicate: yakala

Roleset id: yakala.01 - Bir kimseyi veya bir şeyi tutmak

Roles:

Arg-0: yakalayan (NOM)
Arg-1: yakalanan (ACC)
Arg-2: ne ile yakalandığı (WITH)

Example:

  O oltayla balık yakalanmaz.

  Arg2: O oltayla
  Arg1: balık

Roleset id: yakala.02 - Bir kimseyi hoşa gitmeyecek bir durumda bulmak, bir kimsenin suçu ortaya çıkmak

Roles:

Arg-0: yakalayan (NOM)
Arg-1: yakalanan (ACC)
Arg-2: kiminle/neyle yakalandığı (WITH)
Arg-3: nerede yakalandığı (LOC)

Example:

  Kocasını yatakta bir kadınla yakalamış

  Arg1: Kocasını
  Arg3: yatakta
  Arg2: bir kadınla