Frameset - yak

Predicate: yak

Roleset id: yak.01 - Yanmasına yol açmak, tutuşturmak

Roles:

Arg-0: yakan kişi (NOM)
Arg-1: yakılan şey (NOM_ACC)

Example:

  Kendi sigarası için yaktığı kibriti bana uzattı.

  Argm-gol: Kendi sigarası için
  Arg1: kibriti