Frameset - yadsı

Predicate: yadsı

Roleset id: yadsı.01 - Yaptığını saklamak, inkar etmek

Roles:

Arg-0: inkar eden (NOM)
Arg-1: inkar edilen (ACC)

Example:

  Söylediklerini sonradan yadsımış, duyduğu güvensizliği ortaya koymuştur.

  Arg1: Söylediklerini
  Argm-tmp: sonradan