Frameset - yaşa

Predicate: yaşa

Roleset id: yaşa.01 - Canlılığını, hayatını sürdürmek

Roles:

Arg-0: yaşayan (NOM)
Arg-1: yaşanan hayat / olay (NOM_ACC)
Arg-2: nerede yaşandığı (LOC)

Example:

  Zengin bir hayat yaşadı

  Arg1: Zengin bir hayat

Example:

  Köyde bekar yaşıyor

  Arg2: Köyde
  Arg1: bekar