Frameset - yırt

Predicate: yırt

Roleset id: yırt.01 - Kağıt, kumaş gibi bükülüp katlanan şeyleri parçalamak

Roles:

Arg-0: yırtan (NOM)
Arg-1: yırtılan (ACC)

Example:

  Artık küstahlığın perdelerini yırtmasam da camlarını çatlatabilirim.

  Arg1: küstahlığın perdelerini

Roleset id: yırt.02 - Bir işi yapmaktan kurtulmak

Roles:

Arg-0: yırtan (NOM)
Arg-1: neyden yırttığı (ABL)

Example:

  Haydi bu işten de yırttık

  Argm-dis: Haydi
  Arg1: bu işten (de)