Frameset - yıl

Predicate: yıl

Roleset id: yıl.01 - Bir işten gözü korkup vazgeçmek

Roles:

Arg-0: vazgeçen (NOM)
Arg-1: neden yıldığı (ABL)

Example:

  Düşman bile onun cesaretinden yılmıştı.

  Arg0: Düşman
  Argm-adv: bile
  Arg1: onun cesaretinden