Frameset - yıka

Predicate: yıka

Roleset id: yıka.01 - Su veya başka bir sıvı kullanarak bir şeyi temizlemek

Roles:

Arg-0: yıkayan (NOM)
Arg-1: yıkanan (ACC)
Arg-2: nerede yıkandığı (LOC)

Example:

  Kazı yıkayıp temizlemişler, sonra da parçalayıp tencereye koymuşlar.

  Arg1: Kazı