Frameset - yık

Predicate: yık

Roleset id: yık.01 - Bozmak, tahrip etmek

Roles:

Arg-0: yıkan (NOM)
Arg-1: yıkılan (ACC)
Arg-2: ne ile / nasıl yıkıldığı (WITH)

Example:

  Yangın yarım saatin içinde her yeri sardı, uğruna gelen ne varsa yaktı, yıktı.

  Arg0: Yangın
  Argm-tmp: yarım saatin içinde
  Arg1: uğruna gelen ne varsa

Roleset id: yık.02 - Herhangi bir suç, iş vb.ni birine yüklemek

Roles:

Arg-0: yükleyen (NOM)
Arg-1: yüklenen (ACC)
Arg-2: kime yüklendiği (DAT)

Example:

  Suçu bana yıktı.

  Arg1: Suçu
  Arg2: bana