Frameset - yüzleş

Predicate: yüzleş

Roleset id: yüzleş.01 - Yüz yüze gelmek

Roles:

Arg-0: yüzleşen (NOM)
Arg-1: yüzleşilen (WITH)

Example:

  40'ına gelesiye, çok ağır, yakıcı sorunlarla yüzleşti Mustafa.

  Argm-tmp: 40'ına gelesiye
  Arg1: çok ağır, yakıcı sorunlarla
  Arg0: Mustafa